انبار نفت دره شهر

انبار نفت دره شهر
انبار نفت دره شهر
انبار نفت دره شهر
انبار نفت دره شهر
انبار نفت دره شهر
انبار نفت دره شهر
انبار نفت دره شهر
انبار نفت دره شهر
انبار نفت دره شهر
انبار نفت دره شهر
انبار نفت دره شهر
انبار نفت دره شهر
انبار نفت دره شهر
انبار نفت دره شهر
انبار نفت دره شهر
انبار نفت دره شهر
انبار نفت دره شهر
انبار نفت دره شهر
  • Project Title:انبار نفت دره شهر
  • Employer:شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
  • Operation Place:ایلام
  • Description:طراحی، تامین تجهیزات، کارهای ساختمانی و نصب و راه اندازی کلیه کارهای ابنیه صنعتی، لوله‌کشی، سیستم‌های برقی و کنترلی و تجهیزات مکانیکال انبار نفت دره شهر بصورت EPC
Return to Project Page