برج مسکونی زرین مجتمع هرمزان

برج زرین
برج زرین
برج زرین
برج زرین
برج زرین
برج زرین
  • Project Title: برج مسکونی زرین مجتمع هرمزان
  • Employer:عمران تکلار
  • Operation Place:تهران
  • Description:کارهای سفت‌کاری، نازک‌کاری و تاسیسات برقی و مکانیکی
Return to Project Page